Medycyna Studia

Opublikowany
2022-07-14

Medycyna to wymarzony kierunek dla dużej liczby osób

Studiowanie medycyny jest otoczone licznymi opowieściami i plotkami. Uczniowie, często odczuwają strach czy niepewność przed studiami, czy poradzę sobie na tak ciężkim kierunku, czy te studia są na pewno dla mnie? Wielu kandydatów niepokoi się historiami o ciężkich egzaminach, czy wymagających profesorach. 

Jak jest naprawdę? Jak wyglądają studia medyczne? Czy studiowanie medycyny jest  faktycznie tak ciężkie? Jakie inne nauki o zdrowiu możemy studiować na uniwersytetach medycznych?

Medycyna to jednolite studia magisterskie składające się z 12 semestrów nauki. Po zakończeniu zajęć na uczelni i zdaniu egzaminów, czeka nas jeszcze Lekarski Egzamin Końcowy oraz staż. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, znajdziecie je we wcześniejszych artykułach. 

6 lat medycyny możemy podzielić na dwie części, pierwsze 3 lata nauk podstawowych i kolejne 3 lata nauk klinicznych. 

W praktyce plan różni się pomiędzy uczelniami, niektórzy rozpoczynają pierwsze zajęcia w szpitalu już pod koniec 1 roku, inni podczas propedeutyki interny na trzecim. Czy ma to istotne znaczenie? Nie do końca, gdyż są to pojedyncze godziny na oddziale na przestrzeni długiego okresu czasu i nie stwarza to różnic pomiędzy studentami. 

Medycyna jest rozległą dziedziną, nie lada wyzwaniem jest ułożenie planu nauki, który zawierałby wszelkie niezbędne informacje i planowe zrealizowanie go.  

Przedmioty na medycynie, które są podstawą 1 roku, to:

  • anatomia - podstawa podstaw, przedmiot, który większość osób przeraża ogromem materiału i łacińskimi nazwami; jednak zdobycie podstawowej i ugruntowanej wiedzy bardzo ułatwi kolejne lata nauki
  • histologia - nauka o tkankach, poznajemy tutaj prawidłową, mikroskopową budowę ludzkiego ciała
  • fizjologia - wiedza o wzorcowych procesach w ludzkim ciele, która będzie nam niezbędna do zrozumienia patologii i chorób
  • biochemia - uczymy się o procesach metabolicznych, reakcjach, cyklach biologiczno-chemicznych, tutaj przynależy równie popularny, jak i nielubiany przez studentów cykl Krebsa
  • biofizyka - oprócz zadań z fizyki, które mogą przypominać nam optykę w liceum nauczymy się również jak działa tomograf czy rezonans
  • mniej obszerne przedmioty z jakimi możecie się spotkać to chemia, pierwsza pomoc, czy WF

Przedmioty na 2 roku medycyny to fizjologia, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, genetyka, immunologia czy medyczny język angielski. Oczywiście istnieją różnice pomiędzy uczelniami, możecie mieć zajęcia z genetyki na 3 lub nawet 4 roku. 

Na 3 roku przyjdzie nam się zmierzyć z patomorfologią oraz farmakologią. Oba przedmioty są bardzo ważnym działami, które pozwolą nam wkroczyć w przedmioty kliniczne, uzbrojonym w podstawową wiedzę o patologii chorób oraz możliwościach ich leczenia. Wtedy również rozpoczynamy wstęp do zajęć z interny (propedeutykę), gdzie nauczymy się jak zebrać wywiad lekarski czy zbadać pacjenta. 

4 rok na medycynie jest dla wielu studentów upragnionym czasem, ponieważ zaczynamy bloki kliniczne. Zajęcia odbywają się w szpitalu, a my możemy zobaczyć jak wygląda praca lekarza w praktyce. Niestety oczekiwania nie zawsze dorównują rzeczywistości, zdarzają się dni, kiedy przeprowadzane są jedynie seminaria, czyli teoretyczne wykłady w mniejszej grupie osób. Nie zmienia to faktu, że jest to okazja do przyjrzenia się specyfice różnych specjalizacji. Podczas 4 i 5 roku każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ odbywamy podstawowe szkolenie z różnorodnych przedmiotów klinicznych, np. pediatria, chirurgia, ortopedia, neurologia, ginekologia, okulistyka, dermatologia, kardiologia, geriatria i wiele innych. 

6 rok jest z reguły stresującym czasem. Przygotowania do egzaminów końcowych, nauka do LEKu czy rozmyślania o specjalizacji zaprzątają głowę większości studentów. 

Czy jest uniwersalny i “złoty” sposób na naukę?

Na pewno nie, każda uczelnia, prowadzący, zajęcia różnią się od siebie. Po pewnym czasie przyzwyczaimy się do trybu panującego na naszych studiach medycznych. Poza tym, na medycynie możemy spotkać się z klasyczną studencką sesją, czyli pod koniec każdego semestru przez określony czas zdajemy egzaminy z odbytych przedmiotów. Na niektórych uczelniach obowiązuje sesja ciągła, to znaczy, że egzaminy mogą się odbywać przez cały rok akademicki w wyznaczonym przez katedrę terminie.

Czy studia medyczne są ciężkie? 

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na medycynie spotykamy się z tak różnorodnymi przedmiotami i formami ich realizacji, że dla każdego indywidualnie pewne okresy są bardziej wymagające. Każdy z nas ma inne predyspozycje, zainteresowania. Jedni z łatwością zapamiętają 100 łacińskich nazw z atlasu, inni wykazują niesamowitą zdolność dedukcji bez trudu potrafią wybrać komplet badań dla pacjenta. Na pewno nie należy się zrażać i jeżeli czuje się chęć spróbowania, warto zrekrutować się na studia medyczne. Popularnym określeniem na medycynie jest per aspera at astra, które sugeruje że studiowanie medycyny jest ciężkim okresem, który jedynie musimy przetrwać, aby w końcu zostać lekarzem. Jednak nie zapomnijmy, że okres studiów to najlepszy czas w życiu, który warto rozmaicie wykorzystać, na swój rozwój, rozwijanie pasji jak i odkrywanie tych nowych. 

Uniwersytety medyczne zapewniają wykształcenie nie tylko dla lekarzy, ale również w zakresie innych nauk o zdrowiu. 

Poza medycyną, nauki o zdrowiu to również stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, diagnostyka medyczna, biologia medyczna, czy zdrowie publiczne. Jeżeli czujesz, że studiowanie medycyny nie jest dla Ciebie, a interesuje Cię praca z pacjentem, szeroko pojęta medycyna i zdrowie, warto zastanowić się nad pokrewnymi kierunkami.  

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa