Czym jest Lekarski Egzamin Końcowy?

Opublikowany
2022-06-24

Lekarski Egzamin Końcowy – czyli LEK – to egzamin, który należy zdać, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu (PWZ). Ponadto wynik z LEKu ma kluczowe znaczenie w rekrutacji na rezydenturę.

Do Lekarskiego Egzaminu Końcowego może podejść każdy lekarz lub student kierunku lekarskiego, który ukończył 10 semestrów studiów sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w Polsce. Wiąże się to z zaliczeniem egzaminów na 5. roku i odbyciem praktyk zawodowych w trakcie roku akademickiego (lub uzyskaniem zaświadczenia o warunkowym zaliczeniu 10 semestrów, w zależności od zasad panujących na danej uczelni).

LEK odbywa się w dwóch sesjach – wrześniowej (letniej) i lutowej (zimowej). Zapisy przeprowadzane są online przez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Jak wygląda Lekarski Egzamin Końcowy?

W ramach LEKu zdający piszą test, który składa się z 200 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru z następujących dziedzin: chorób wewnętrznych (39 pytań), pediatrii (29 pytań), chirurgii (27 pytań), położnictwa i ginekologii (26 pytań), psychiatrii (14 pytań), medycyny rodzinnej (20 pytań), medycyny ratunkowej i intensywnej terapii (20 pytań), bioetykii prawa medycznego (10 pytań), orzecznictwa lekarskiego (7 pytań) i zdrowia publicznego (8 pytań).

Testy na każdy nowy termin LEK składają się z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy pytań dostępnej na stronie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).
Aby zdać LEK wymagane jest uzyskanie 56% poprawnych odpowiedzi.

Ile razy można zadawać LEK?

Do LEK można podejść dowolną ilość razy.

Ile kosztuje LEK?

Pierwsze podejście do Lekarskiego Egzaminu Końcowego jest bezpłatne. Każde kolejne wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

Bezpłatne drugie podejście do LEKu jest możliwe jedynie w przypadku niezaliczenia egzaminu przy pierwszym podejściu lub niepojawieniu się na nim.

Czy można go powtórzyć?

W przypadku uzyskania negatywnego lub niezadowalającego wyniku na Lekarskim Egzaminie Końcowym jest możliwe ponowne podejście do niego w innym terminie. Liczy się najwyższy wynik.

Jak wygląda nauka do LEK w Medcases?

W Medcases istnieje możliwość wyboru dwóch trybów rozwiązywania zadań, co pozwala jednocześnie na naukę jak i weryfikację wiedzy. Pytania z bazy CEM zostały posegregowane na poszczególne dziedziny medycyny, co dodatkowo ułatwia usystematyzowanie wiedzy. Istnieje też możliwość rozwiązania poprzednich edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego (począwszy od wprowadzenia bazy pytań - LEK jesień 2021).

W trybie „NAUKA” po udzieleniu odpowiedzi na pytanie pojawia się szczegółowe omówienie zagadnienia wraz z podanymi źródłami. Można od razu zweryfikować swoją odpowiedź i – w przypadku udzielenia negatywnej – sprawdzić, gdzie i dlaczego popełniło się błąd.

Tryb „WERYFIKACJA” polega na rozwiązaniu serii pytań bez podania przez aplikację prawidłowych odpowiedzi bezpośrednio po ich wybraniu. Jest to symulacja egzaminu – wynik pojawia się dopiero po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ponadto przed zbliżającym się terminem egzaminu w Medcases można spróbować swoich sił rozwiązując Próbny Lekarski Egzamin Końcowy.

Dlaczego powinieneś uczyć się do LEK z Medcases?

Aplikacja Medcases zawiera szczegółowe omówienia poszczególnych pytań bazujących na literaturze zalecanej przez CEM, a oprócz tego znajdziesz w niej mini-kursy z poszczególnych tematów oraz nieskończoną liczbę przypadków, które pozwolą Ci sprawdzić wiedzę w praktyce.

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa