Wirtualny Pacjent Medcases

Opublikowany
2022-07-11

Studia medyczne wymagają przyswojenia informacji z wielu dziedzin (o czym może świadczyć choćby ustawowo wymagana minimalna liczba 5700 godzin zajęć na kierunku lekarskim - nie wliczając czasu nauki własnej!). Nie mniej istotne jest równoległe nabycie umiejętności przełożenia teoretycznej wiedzy na praktyczne postępowanie. Jest to trudne wyzwanie, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczebności grup ćwiczeniowych, wynikających z restrykcji epidemiologicznych ograniczenia zajęć z pacjentem, relatywnie małej liczby godzin zajęć przeznaczonych w centrach symulacji i panującym od lat naciskiem na zapamiętywanie teoretycznych szczegółów.

A gdyby istniało miejsce, w którym można nabyć biegłości w badaniu, diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, a samodzielne decyzje podejmowane są w bezpiecznych warunkach? Platforma przypominająca grę komputerową, w której można wcielić się w rolę lekarza, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie? W odpowiedzi na palącą potrzebę praktycznej edukacji i naprzeciw oczekiwaniom studentów kierunków medycznych wychodzą rozwiązania oparte na nowych technologiach.

Czym jest Wirtualny Pacjent (ang. Virtual Patient, VP)? Czym jest Pacjent Symulowany (ang. Simulated Patient, SP)?

Jest to interaktywne narzędzie umożliwiające praktyczną naukę opartą na rozwiązywaniu przypadków medycznych. Tak samo jak w prawdziwym życiu diagnoza stawiana jest po zebraniu wywiadu, przeprowadzeniu badania przedmiotowego i zleceniu odpowiednich badań dodatkowych. Po postawieniu rozpoznania wdrażane jest postępowanie terapeutyczne wpływające na stan chorego (w zależności od trafności naszych decyzji, może się poprawić lub pogorszyć).

Dlaczego symulowane przypadki medyczne są ważne w kształceniu lekarzy?

Wdrożenie symulacji medycznej w proces edukacji medycznej umożliwia wykorzystanie wiedzy w warunkach zbliżonych do realnych i wypracowanie właściwego sposobu postępowania w różnych sytuacjach (tzw. “umiejętność klinicznego myślenia”). Dzięki swojej formie Wirtualny Pacjent daje możliwość bezpiecznego popełniania błędów i podsumowania przypadku, co doceniają studenci kierunków medycznych i początkujący lekarze. Nauka bazująca na rozwiązywaniu przypadków jest skuteczna zarówno w poprawie wiedzy teoretycznej, jak i rozwinięciu świadomego postępowania klinicznego, co zwiększa pewność siebie w postępowaniu z prawdziwym pacjentem.

Czy nauka na Wirtualnym Pacjencie jest skuteczna?

Liczne badania potwierdzają, że nauka oparta na rozwiązywaniu przypadków medycznych jest skuteczniejsza od tradycyjnej formy nauczania:

 1. Analizie poddano 8186 prac, z czego 19 spełniało kryteria włączenia.
  Obszary rozumowania klinicznego wykazały poprawę w większości przypadków: gromadzenie danych (poprawa w 71% prac), szerokie spojrzenie na diagnostykę różnicową (poprawa w 80% prac), postępowanie terapeutyczne (poprawa w 83% prac).

 1. Badano sposób postępowania studentów medycyny w symulacji z aktorem przed i po ćwiczeniu, przy pomocy Wirtualnego Pacjenta.
  Dwudziestu uczestników oceniano w skali od 1 do 3 (gdzie “1” oznacza brak opanowania umiejętności, a “3” umiejętność na poziomie eksperckim).
  Zaobserwowano poprawę punktową we wszystkich aspektach: wywiad (1,5 ->2,5; wzrost o 67%), badanie fizykalne (1,4 -> 2,5; wzrost o 79%), ocenę kliniczną (1,3 -> 2,4; wzrost o 85%), trafność zlecanych badań dodatkowych (1,25 -> 2,4; wzrost o 92%) i umiejętność prezentacji przypadku (1,2 -> 2,4; wzrost o 100%)

 2. Badanie miało na celu wykazanie skuteczności wirtualnej symulacji medycznej w poprawie umiejętności rozumowania klinicznego wśród studentów medycyny oraz porównanie postępów w wiedzy lub umiejętności rozumowania klinicznego w określonych scenariuszach klinicznych.
  Zbadano 210 studentów IV roku medycyny (program ukończyło 169 studentów). Nauka obejmowała 2 godziny ćwiczeń za pomocą programu Body Interact.
  Uczestnicy wykazali znaczny wzrost wyników testowych, zarówno w przypadku wiedzy oraz wyraźniej w części dotyczącej rozumowania klinicznego.
  Np.: postępowanie w zaburzeniach stanu świadomości (25.4% -> 75.7%), postępowanie w omdleniu (53.8% -> 79.3%), diagnostyka różnicowa hipoglikemii (24.3% -> 82.2%)

 1. W przegląd włączono 51 badań z udziałem 4696 uczestników.
  Umiejętności, które uległy poprawie to rozumowanie kliniczne, techniczne wykonywanie procedur medycznych oraz połączenie umiejętności proceduralnych i zespołowych. Skuteczności nauki umiejętności klinicznych za pomocą Wirtualnego Pacjenta, względem tradycyjnej nauki wyrażona w standaryzowanej średniej różnic wyniosła SMD=0.90.

 Bibliografia:

 1. The effectiveness of using virtual patient educational tools to improve medical students’ clinical reasoning skills: a systematic review. Ruth Plackett, Angelos P. Kassianos, Sophie Mylan, Maria Kambouri, Rosalind Raine & Jessica Sheringham BMC Medical Education volume 22, Article number: 365 (2022) https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-022-03410-x
 1. The virtual patient as a learning tool: a mixed quantitative qualitative study. Andrés Isaza-Restrepo, María Teresa Gómez, Gary Cifuentes & Arturo Argüello BMC Medical Education volume 18, Article number: 297 (2018) https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1395-8
 1. The Utility of Virtual Patient Simulations for Clinical Reasoning Education. Takashi Watari, Yasuharu Tokuda, Meiko Owada and Kazumichi Onigata Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug; 17(15): 5325. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7432110/
 1. Virtual Patient Simulations in Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. Andrzej A Kononowicz, MSc, PhD,1 Luke A Woodham, MSc,2,3 Samuel Edelbring, PhD,3,4,5 Natalia Stathakarou, MSc,3 David Davies, PhD,6 Nakul Saxena, PhD,7 Lorainne Tudor Car, MD, MSc, PhD,8,9 Jan Carlstedt-Duke, MD, PhD,10 Josip Car, MD, PhD, FRCPE, FFPH,corresponding author11,12 and Nabil Zary, PhD13,14 J Med Internet Res. 2019 Jul; 21(7): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6632099/

Dlaczego warto wybrać Medcases? Czym wyróżnia się nasz Wirtualny Pacjent?

Szeroka baza przypadków klinicznych tworzona jest doświadczonych lekarzy, a jej rozwój wspomaga sztuczna inteligencja. Dzięki temu połączeniu użytkownik ma dostęp do nieskończonej liczby Wirtualnych Pacjentów, a każdy przypadek jest wyjątkowy. Na naszej platformie rozwiązywanie przypadków odzwierciedla prawdziwą wizytę. Wywiad obejmuje szeroki wachlarz pytań. Podczas badania przedmiotowego istnieje możliwości obejrzenia, osłuchania, badania palpacyjnego, opukiwania i badania neurologicznego. W przeciwieństwie do innych aplikacji badania dodatkowe na Medcases nie są ograniczone, a ich wyniki interpretujemy sami - EKG, RTG klatki piersiowej, badania krwi… tylko od nas zależy co uznamy za istotne w diagnostyce. Oddanie realnych warunków sprawia, że musimy się liczyć z konsekwencjami naszego postępowania.

 • Po pierwsze - badania kosztują. Przekraczając budżet nie zdobędziemy uznania przełożonych i możemy spodziewać się odjęcia punktów za wydatki.
 • Po drugie - pacjenci reagują na nasze decyzje. Tomografia komputerowa jamy brzusznej u pacjentki ciężarnej nie jest najlepszym pomysłem, a podanie kontrastu dożylnego pacjentowi uczulonemu na jod może skończyć się tragicznie.
 • Podobnie jest z leczeniem - w trafności postępowania terapeutycznego stan Wirtualnego Pacjenta może się poprawić, pozostać bez zmian lub pogorszyć.

Na koniec pojawia się analiza, wskazująca na mocne strony postępowania klinicznego i aspekty, które warto poprawić.

Medcases tworzy społeczność skupioną na Wirtualnych Pacjentach. Pod większością symulacji zamieszczone jest omówienie autora przypadku, a sekcja komentarzy sprzyja wymianie doświadczeń i rozwiewaniu wątpliwości.

Medcases to nie tylko Wirtualny Pacjent!

Dołączając do Medcases otrzymujesz dostęp tematycznych kursów, artykułów oraz egzaminów, w tym Bazy Pytań do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (podzielonych na tematyczne działy), wraz z autorskimi omówieniami! Nasza platforma to także całościowa analiza skuteczności w diagnozowaniu i leczeniu Wirtualnych Pacjentów w zakładce “Statystyki”.

Motywuje Cię rywalizacja? Doskonale! Prowadzimy Ranking Najlepszych Użytkowników. Kto wie, być może w kolejnym miesiącu to Ty będziesz walczył o pierwsze miejsce w Top 10!

Działamy również poza platformą Medcases

Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka po codzienną porcję ciekawostek, quizów, wywiadów i interesujących przypadków medycznych!

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa