Radiolog - Specjalizacja z Radiologii

Opublikowany
2022-07-16

Czy radiolog jest lekarzem?

Tak, radiolog to lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej.

Ile trwa specjalizacja z radiologii?

Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej trwa 5 lat. Odbywa się ono w ramach jednego modułu. Obejmuje ono odbycie 14 kursów specjalizacyjnych, 10 stażów kierunkowych oraz stażu podstawowego w jednostce, która posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Na czym polega praca radiologa?

Do zadań lekarza radiologa należy wykonywanie, interpretacja i opis badań obrazowych wykonywanych za pomocą technik obrazowych takich jak: RTG, USG,  tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) czy mammografia (MMG).

Radiolog a elektroradiolog - jakie są różnice?

Radiolog to lekarz, który posiada tytuł specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej. Elektroradiolog to osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub magistra po odbyciu studiów na kierunku elektroradiologia. Technik elektroradiologii z kolei to osoba, która uzyskała zawód technika elektroradiologii w szkole policealnej.

Czym różni się praca lekarza radiologa od elektroradiologa?

Głównym zadaniem lekarza radiologa jest nadzór wykonywanymi procedurami, ich interpretacja i  opis badań obrazowych. Elektroradiolog z kolei na polecenie lekarza przygotowuje pacjentów do badań, obsługuje aparaturę obrazową, oraz przekazuje gotowe badania do lekarza radiologa.

Ilu jest lekarzy radiologów w Polsce?

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 3,7 tys. specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej. Szkolenie specjalizacyjne z radiologii odbywa obecnie 1,4 tys. lekarzy.

Rezydentura z radiologii - zarobki

Radiologia nie należy do specjalności priorytetowych. Dlatego też wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie wynosi w pierwszych dwóch latach rezydentury 5478 zł, a po dwóch latach zatrudnienia wzrasta do 5643 zł (kwoty brutto) - planowane są podwyżki 6739 zł brutto na pierwszych dwóch latach i 7076 zł brutto na kolejnych.