Radiolog - Specjalizacja z Radiologii

Opublikowany
2022-07-16

Czy radiolog jest lekarzem?

Tak, radiolog to lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej.

Ile trwa specjalizacja z radiologii?

Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej trwa 5 lat. Odbywa się ono w ramach jednego modułu. Obejmuje ono odbycie 14 kursów specjalizacyjnych, 10 stażów kierunkowych oraz stażu podstawowego w jednostce, która posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Na czym polega praca radiologa?

Do zadań lekarza radiologa należy wykonywanie, interpretacja i opis badań obrazowych wykonywanych za pomocą technik obrazowych takich jak: RTG, USG,  tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) czy mammografia (MMG).

Radiolog a elektroradiolog - jakie są różnice?

Radiolog to lekarz, który posiada tytuł specjalisty z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej. Elektroradiolog to osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub magistra po odbyciu studiów na kierunku elektroradiologia. Technik elektroradiologii z kolei to osoba, która uzyskała zawód technika elektroradiologii w szkole policealnej.

Czym różni się praca lekarza radiologa od elektroradiologa?

Głównym zadaniem lekarza radiologa jest nadzór wykonywanymi procedurami, ich interpretacja i  opis badań obrazowych. Elektroradiolog z kolei na polecenie lekarza przygotowuje pacjentów do badań, obsługuje aparaturę obrazową, oraz przekazuje gotowe badania do lekarza radiologa.

Ilu jest lekarzy radiologów w Polsce?

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 3,7 tys. specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej. Szkolenie specjalizacyjne z radiologii odbywa obecnie 1,4 tys. lekarzy.

Rezydentura z radiologii - zarobki

Radiologia nie należy do specjalności priorytetowych. Dlatego też wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie wynosi w pierwszych dwóch latach rezydentury 5478 zł, a po dwóch latach zatrudnienia wzrasta do 5643 zł (kwoty brutto) - planowane są podwyżki 6739 zł brutto na pierwszych dwóch latach i 7076 zł brutto na kolejnych.

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa