Poradnik Praktyk Wakacyjnych - Pielęgniarstwo cz. 1

Opublikowany
2022-06-20

Wskazówki od autorów

Sięgając po nasz niezbędnik, zapewne wybraliście już miejsce odbywania praktyk pielęgniarskich. Dlatego też w tym akapicie skupimy się na wskazówkach, które chcielibyśmy wam wskazać przy realizacji praktyk pielęgniarskich. Jak więc przeżyć praktyki pielęgniarskie?

Pamiętajcie, że to od was w dużej mierze zależy, co tak naprawdę z nich wyniesiecie. Dlatego też gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa we wszelkich procedurach medycznych realizowanych na waszym oddziale. Przed pierwszym dniem praktyki warto też podpytać swoich starszych kolegów i koleżanki o wspomnienia związane z realizacją praktyk na danym oddziale. Pamiętajcie, że to dopiero wasze pierwsze praktyczne praktyki, na których waszym głównym celem jest nabywanie podstawowych umiejętności, które staraliśmy się wam przybliżyć poniżej.

Przypominamy, że w aplikacji Medcases znajdziecie 30 pytaniowy quiz✔, w którym możecie sprawdzić swoje przygotowanie teoretyczne do zbliżających się praktyk pielęgniarskich.

Wiadomości ogólne

Praktyka pielęgniarska na I roku studiów lekarskich realizowana jest w wymiarze 120 godzin⌚.

Głównymi założeniami praktyk jest m.in:

 • zaznajomienie się z rolą pielęgniarki w procesie pielęgnowania i leczenia chorego
 • zaznajomienie się z zasadami prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej
 • zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: mierzenie temperatury, ciśnienia krwi, tętna czy liczby oddechów
 • zdobycie umiejętności słania łóżka i zmiany pościeli
 • przygotowanie leków do podania chorym
 • zaznajomienie się ze standardem oceny ryzyka odleżyn i sposobów profilaktyki przeciwodleżynowej
 • wykonywanie iniekcji
 • obsługa sanitarna i toaleta chorego
 • karmienia chorych

Może się zdarzyć, że niektóre szpitale wymagają opłaty za praktyki, jednak zawsze możesz wybrać szpital, z którym uczelnia ma podpisaną umowę i zrealizować praktyki bezpłatnie. Lista szpitali, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę na praktyki, powinna być dostępna w dziekanacie.

Ubezpieczenie

Zgodnie z powiedzeniem, że „przezorny zawsze ubezpieczony” warto zapoznać się dwoma podstawowymi rodzajami ubezpieczeń, z którymi możemy się spotkać podczas studiów👨🎓:

 • Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) - jest ubezpieczeniem osobistym. W rzeczywistości jest to pakiet różnych ubezpieczeń NNW. Gwarantuje ono wypłatę środków ubezpieczonemu (lub osobom upoważnionym) w przypadku poniesienia uszczerbków na zdrowiu czy śmierci ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie OC - jest ubezpieczeniem na rzecz osób trzecich. Stanowi zabezpieczenie z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzanych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności życia prywatnego oraz w związku z nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.

Reasumując powyższe, ubezpieczenie NNW to świadczenie wypłacone jest osobom objętym tym ubezpieczeniem (nam lub naszym bliskim). Z kolei z OC wypłacane jest odszkodowanie w sytuacji, kiedy zostanie określona nasza wina.

Jakie więc ubezpieczenie powinniśmy wykupić na praktyki w szpitalu?

Zdarza się, że będąc studentami objęci jesteśmy tylko ubezpieczeniem NNW. Warto więc przed rozpoczęciem praktyk sprawdzić warunki obowiązującej polisy, a w przypadku braku w niej OC dokupić i ten rodzaj świadczenia. Pamiętaj, że wiele placówek przed rozpoczęciem praktyk wymaga wykupu takiego ubezpieczenia przez studenta, jednak często nie jest to weryfikowane, dlatego też warto dmuchać na zimne❄.

Co warto ze sobą zabrać?

Przed rozpoczęciem praktyki pielęgniarskiej najlepiej zapytać o to swojego opiekuna. Najprawdopodobniej w tym przypadku będzie to pielęgniarka oddziałowa🧑⚕. To właśnie pielęgniarka oddziałowa będzie najlepszym źródłem wiedzy na temat tego co student powinien wziąć ze sobą na dany oddział.


Z reguły jednak na praktyki pielęgniarskie powinniśmy zabrać:

 • książeczkę praktyk 📘
 • identyfikator (!) 💳
 • ochronne ubranie medyczne (najlepiej sprawdzi się tutaj scrubs, który jest wygodny i uniwersalny)🥼
 • z racji możliwości pobrudzenia warto pomyśleć o zapasowej bluzie / scrubsie na przebranie 👚
 • obuwie medyczne 👟
 • maseczkę😷