Poradnik Praktyk Wakacyjnych - Pielęgniarstwo cz. 1

Opublikowany
2022-06-20

Wskazówki od autorów

Sięgając po nasz niezbędnik, zapewne wybraliście już miejsce odbywania praktyk pielęgniarskich. Dlatego też w tym akapicie skupimy się na wskazówkach, które chcielibyśmy wam wskazać przy realizacji praktyk pielęgniarskich. Jak więc przeżyć praktyki pielęgniarskie?

Pamiętajcie, że to od was w dużej mierze zależy, co tak naprawdę z nich wyniesiecie. Dlatego też gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa we wszelkich procedurach medycznych realizowanych na waszym oddziale. Przed pierwszym dniem praktyki warto też podpytać swoich starszych kolegów i koleżanki o wspomnienia związane z realizacją praktyk na danym oddziale. Pamiętajcie, że to dopiero wasze pierwsze praktyczne praktyki, na których waszym głównym celem jest nabywanie podstawowych umiejętności, które staraliśmy się wam przybliżyć poniżej.

Przypominamy, że w aplikacji Medcases znajdziecie 30 pytaniowy quiz✔, w którym możecie sprawdzić swoje przygotowanie teoretyczne do zbliżających się praktyk pielęgniarskich.

Wiadomości ogólne

Praktyka pielęgniarska na I roku studiów lekarskich realizowana jest w wymiarze 120 godzin⌚.

Głównymi założeniami praktyk jest m.in:

 • zaznajomienie się z rolą pielęgniarki w procesie pielęgnowania i leczenia chorego
 • zaznajomienie się z zasadami prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej
 • zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: mierzenie temperatury, ciśnienia krwi, tętna czy liczby oddechów
 • zdobycie umiejętności słania łóżka i zmiany pościeli
 • przygotowanie leków do podania chorym
 • zaznajomienie się ze standardem oceny ryzyka odleżyn i sposobów profilaktyki przeciwodleżynowej
 • wykonywanie iniekcji
 • obsługa sanitarna i toaleta chorego
 • karmienia chorych

Może się zdarzyć, że niektóre szpitale wymagają opłaty za praktyki, jednak zawsze możesz wybrać szpital, z którym uczelnia ma podpisaną umowę i zrealizować praktyki bezpłatnie. Lista szpitali, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę na praktyki, powinna być dostępna w dziekanacie.

Ubezpieczenie

Zgodnie z powiedzeniem, że „przezorny zawsze ubezpieczony” warto zapoznać się dwoma podstawowymi rodzajami ubezpieczeń, z którymi możemy się spotkać podczas studiów👨🎓:

 • Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) - jest ubezpieczeniem osobistym. W rzeczywistości jest to pakiet różnych ubezpieczeń NNW. Gwarantuje ono wypłatę środków ubezpieczonemu (lub osobom upoważnionym) w przypadku poniesienia uszczerbków na zdrowiu czy śmierci ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie OC - jest ubezpieczeniem na rzecz osób trzecich. Stanowi zabezpieczenie z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzanych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności życia prywatnego oraz w związku z nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.

Reasumując powyższe, ubezpieczenie NNW to świadczenie wypłacone jest osobom objętym tym ubezpieczeniem (nam lub naszym bliskim). Z kolei z OC wypłacane jest odszkodowanie w sytuacji, kiedy zostanie określona nasza wina.

Jakie więc ubezpieczenie powinniśmy wykupić na praktyki w szpitalu?

Zdarza się, że będąc studentami objęci jesteśmy tylko ubezpieczeniem NNW. Warto więc przed rozpoczęciem praktyk sprawdzić warunki obowiązującej polisy, a w przypadku braku w niej OC dokupić i ten rodzaj świadczenia. Pamiętaj, że wiele placówek przed rozpoczęciem praktyk wymaga wykupu takiego ubezpieczenia przez studenta, jednak często nie jest to weryfikowane, dlatego też warto dmuchać na zimne❄.

Co warto ze sobą zabrać?

Przed rozpoczęciem praktyki pielęgniarskiej najlepiej zapytać o to swojego opiekuna. Najprawdopodobniej w tym przypadku będzie to pielęgniarka oddziałowa🧑⚕. To właśnie pielęgniarka oddziałowa będzie najlepszym źródłem wiedzy na temat tego co student powinien wziąć ze sobą na dany oddział.


Z reguły jednak na praktyki pielęgniarskie powinniśmy zabrać:

 • książeczkę praktyk 📘
 • identyfikator (!) 💳
 • ochronne ubranie medyczne (najlepiej sprawdzi się tutaj scrubs, który jest wygodny i uniwersalny)🥼
 • z racji możliwości pobrudzenia warto pomyśleć o zapasowej bluzie / scrubsie na przebranie 👚
 • obuwie medyczne 👟
 • maseczkę😷

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa