Poradnik Praktyk Szpitalny Oddział Ratunkowy. Cz.1 - Izba przyjęć a SOR. Zasady klasyfikacji pacjentów w SOR.

Opublikowany
2021-12-29
Autor
Zobacz naszą aplikację
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Izba przyjęć a SOR

Często popełnia się błąd stosując zamiennie powyższe pojęcia.

Czym jest więc SOR i czym różni się od ogólnej izby przyjęć?

SOR (szpitalny oddział ratunkowy) - to miejsce udzielania pomocy pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. SOR zgodnie z wymogami ustawy o Ratownictwie Medycznym jest podzielony na obszary o różnych funkcjach:

 • segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;
 • resuscytacyjno-zabiegowy;
 • wstępnej intensywnej terapii;
 • terapii natychmiastowej;
 • obserwacji;
 • konsultacyjny;
 • zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Izba przyjęć - to miejsce, do którego zgłaszają się pacjenci na przyjęcia planowe (na konkretne oddziały szpitalne) lub pacjenci na przyjęcia nagłe (np. w przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych). Nie jest ona podzielona na poszczególne strefy. Często spotykana jest w mniejszych placówkach.

SOR: zasady klasyfikacji pacjentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w SOR pacjenci są przydzielani do jednej z pięciu kategorii, zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielania im świadczeń zdrowotnych:

 • kolor czerwony: oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
 • kolor pomarańczowy: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 • kolor żółty: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 • kolor zielony: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 • kolor niebieski: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut;

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • W dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;
 • Na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Dla kogo NiŚOZ?

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna skierowana jest dla osób, które w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (które nie jest zagrożeniem życia) nie mają możliwości skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (u swojego lekarza rodzinnego).  Udzielane są tutaj świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki medycznej. NiŚOZ z definicji działa pomiędzy godziną 18:00 a 8:00 rano dnia następnego, a także w soboty, niedziele, święta i inne ustawowo wolne od pracy dni.