Poradnik Praktyk Szpitalny Oddział Ratunkowy. Cz.1 - Izba przyjęć a SOR. Zasady klasyfikacji pacjentów w SOR.

Opublikowany
2021-12-29
Autor
Zobacz naszą aplikację
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Izba przyjęć a SOR

Często popełnia się błąd stosując zamiennie powyższe pojęcia.

Czym jest więc SOR i czym różni się od ogólnej izby przyjęć?

SOR (szpitalny oddział ratunkowy) - to miejsce udzielania pomocy pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. SOR zgodnie z wymogami ustawy o Ratownictwie Medycznym jest podzielony na obszary o różnych funkcjach:

 • segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;
 • resuscytacyjno-zabiegowy;
 • wstępnej intensywnej terapii;
 • terapii natychmiastowej;
 • obserwacji;
 • konsultacyjny;
 • zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Izba przyjęć - to miejsce, do którego zgłaszają się pacjenci na przyjęcia planowe (na konkretne oddziały szpitalne) lub pacjenci na przyjęcia nagłe (np. w przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych). Nie jest ona podzielona na poszczególne strefy. Często spotykana jest w mniejszych placówkach.

SOR: zasady klasyfikacji pacjentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w SOR pacjenci są przydzielani do jednej z pięciu kategorii, zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielania im świadczeń zdrowotnych:

 • kolor czerwony: oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
 • kolor pomarańczowy: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 • kolor żółty: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 • kolor zielony: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 • kolor niebieski: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut;

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • W dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;
 • Na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Dla kogo NiŚOZ?

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna skierowana jest dla osób, które w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (które nie jest zagrożeniem życia) nie mają możliwości skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (u swojego lekarza rodzinnego).  Udzielane są tutaj świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki medycznej. NiŚOZ z definicji działa pomiędzy godziną 18:00 a 8:00 rano dnia następnego, a także w soboty, niedziele, święta i inne ustawowo wolne od pracy dni.Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa