Odrębności w medycynie wieku podeszłego

Opublikowany
2022-06-23
Zobacz naszą aplikację
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

W środowym newsletterze wspomniałem o tym, że manifestacja zawału mięśnia sercowego (AMI) u osób starszych, bywa inna, niż byśmy tego oczekiwali. Dla mnie zaskakującymi objawami są trudności z chodzeniem czy uczucie wyczerpania. Literatura anglojęzyczna opisuje takie zmienności obrazu klinicznego AMI akronimem GRANDFATHERS, który oznacza:

G - ogólne osłabienie (general weakness)

R - dolegliwości z układu pokarmowego (refers to gastrointestinal complaint)

A - zaburzenia świadomości (altered mental status)

N - ubytki neurologiczne (neurologic defects)

D - uszność (dyspnea)

F - upadki lub objawy grypy (falls or flu symptoms)

A - nietypowy ból w klatce piersiowej (atypical chest pain)

T - trudność w chodzeniu (trouble walking)

H - hipotensja (hypotension)

E - wyczerpanie (exhaustion)

R - pogorszenie funkcjonowania chorego (reverse in functional status)

S - omdlenie lub tan przedomdleniowy (syncope or presyncope)

Powinieneś(aś) mieć też świadomość zachodzenia ogólnoustrojowych zmian, które powodują, że medycyna wieku podeszłego nieco różni się od tej, której uczymy się z książek do interny. Przede wszystkim, wraz z wiekiem zmniejsza się ilość beztłuszczowej masy ciała i całkowitej wody w organizmie. Dochodzi też do zmniejszenia nerkowego i wątrobowego przepływu krwi, co bezpośrednio przekłada się na metabolizm i dystrybucję leków w organizmie osoby starszej - leki metabolizowane są wolniej i dłużej utrzymują się w krążeniu zanim zostaną wydalone. Ponadto, u takich pacjentów zwiększa się wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na podawane leki np. przeciwbólowe czy uspokajające. Pamiętaj zatem o tym, że podejmując się leczenia osoby starszej, należy kierować się zasadą:

💡 start low, go slow, czyli zacznij od niskiej dawki i zwiększaj ją powoli.

Ten post oczywiście nie wyczerpuje tematu odrębności medycyny osób starszych, dlatego na pewno pojawią się kolejne artykuły. Stay tuned ;)

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa