Lekarski Egzamin Państwowy a Lekarski Egzamin Końcowy

Opublikowany
2022-07-09

Lekarski Egzamin Państwowy został wprowadzony w 2004 roku. Jego cel był bardzo podobny do obecnie obowiązującego Lekarskiego Egzaminu Końcowego, czyli sprawdzenie wiedzy absolwentów i stworzenie listy rankingowej do rekrutacji na rezydenturę.

W 2010 roku wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wiązało się to z rozszerzeniem definicji zawodu lekarza, zmian wymagań na kierunkach medycznych oraz chęcią skrócenia procesu administracyjnego dla lekarzy cudzoziemców.

Od 2013 LEK zastąpił Lekarski Egzamin Państwowy. W przypadku LEPu zwyczajowo publikowano testy po przeprowadzonym egzaminie, tutaj możecie zobaczyć jak wyglądały stare pytania.

Dodatkowo co zostało zmienione, to opłata za egzamin. Do Lekarskiego Egzaminu Państwowego można było podchodzić nieograniczoną ilość razy, nie uiszczając opłaty egzaminacyjnej. Obecnie jedynie pierwsze podejście do testu jest bezpłatne, chyba że chcemy zdawać Lekarski Egzamin Końcowy w języku obcym, wtedy już pierwsza próba będzie nas kosztować 340 zł.

Zmiana Lekarskiego Egzaminu Państwowego wiązała się również z ułatwieniem procesu odwołań. W przypadku Lekarskiego Egzaminu Końcowego zastrzeżenia można składać do 3 dni od daty egzaminu. Taka procedura nie była możliwa przy LEPie, wszelkie uwagi musiały być zgłoszone podczas testu.

Wcześniej do Lekarskiego Egzaminu Państwowego można było przystąpić jedynie po ukończeniu wszystkich 12 semestrów studiów, obecnie jest to możliwe po ukończeniu już 10 z nich.

Wydaje się, że największą zmianą pomiędzy Lekarskim Egzaminem Państwowym, a Lekarskim Egzaminem Końcowym jest wprowadzenie bazy pytań. Od 1 stycznia 2021 jest ona dostępna publicznie i pochodzi z niej aż 70% zadań. Porównując, wcześniejsi zdający musieli zmierzyć się 200 nowymi, nieznanymi pytaniami, obecnie jest to jedynie 60.

Naturalnie wzbudziło to dyskusje w środowisku medycznym na temat jakości kształcenia i sprawdzania wiedzy. Nie można ukryć, że obecne średnie wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego są lepsze niż w poprzednich latach. Po wprowadzeniu bazy oscylują w granicach 170-180 punktów, gdzie kiedyś wynik 140-150 punktów był uznawany za dobry i umożliwiający wybór specjalizacji.

Jak widać zasady egzaminu ewaluującego wiedzę lekarzy i umożliwiającego nadanie prawa wykonywania zawodu ulegały zmianom na przestrzeni lat. Najlepszym sposobem na przygotowanie się z sukcesem do końcowego egzaminu pozostaje rzetelna nauka, oparta o aktualne wytyczne. Wtedy nie zaskoczą nas żadne zmiany prawne i administracyjne. W naszej aplikacji również znajdziecie bazę pytań z omówieniami. Nie zapominajmy, że najważniejszym egzaminem będzie praca z pacjentem. Namiastkę tego możecie znaleźć zmierzając się z przypadkami w aplikacji!

Źródła:

  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/lekarski-egzamin-koncowy-lek-oraz-lekarsko-dentystyczny-egzamin-koncowy-ldek
  2. http://lekarze.twojachwila.eu/czym-sie-rozni-lek-od-lep/
  3. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3487.htm
  4. E-learning w przygotowaniu do lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) – moduł treningowy LEK-endium Wiesław Palczewski , Szymon Suwała, Mateusz Palczewski

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa