Kilka słów o recepcie

Opublikowany
2022-10-27

Każdy z nas pamięta czasy, w których recepta od lekarza była jedynie w formie papierowej. Nie było wizyt online, nie było konsultacji online a w aptece nie podawało się kodów i swojego peselu żeby otrzymać dany lek. Wszystko idzie z duchem czasu i w styczniu 2020 roku został wprowadzony obowiązek wystawiania e-recept (elektronicznych recept).

=> Czy recepty papierowe nadal są wystawiane przez lekarza?

Poniżej przedstawiam szczególne sytuacje, w których recepty papierowe nadal mogę być wydane przez lekarza:

• brak dostępu do systemu informatycznego

oraz dla:

• recept transgranicznych,

• recept na leki z importu docelowego,

• recept dla osób o nieustalonej tożsamości

• recept dla siebie (pro auctore) i rodziny (pro familiae).

W lipcu 2021 r. zmienił się wzór dotychczasowej recepty papierowej - obecna recepta nie zawiera pola „Oddział NFZ”

Poniżej przestawiamy jak wygląda aktualna recepta papierowa
Wzór recepty w postaci papierowej zamieszczony w załączniku nr 6 Rozporządzenia ws. recept z dnia 23.12.2020

-> Co powinna zawierać recepta:

dane pacjenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz uprawnienia dodatkowe pacjenta,

dane osoby wystawiającej receptę: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz podpis lekarza,

dane przychodni lub gabinetu lekarskiego: nazwa, adres, numer telefonu i REGON,

informacje dotyczące leku: nazwa, dawka, ilość leku oraz sposób dawkowania oraz jaka jest odpłatność danego leku

datę wystawienia recepty oraz datę „realizacji od” (okienko dla recept, których zakup planujemy za jakiś określony czas, tam wpisujemy wybraną datę i od tej daty liczy się 30-dniowy termin ważności recepty.

-> Co oznacza skrót „Rp” na recepcie?

Skrót ten pochodzi z języka łacińskiego od słowa recipe, które oznacza „weź“. Warto wiedzieć, że oprócz „Rp” możemy również ujrzeć na recepcie w tym samym miejscu skrót „Rpw” - ta recepta przeznaczona jest dla leków zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe wystawiane zazwyczaj przez psychiatrę, ale również przez lekarzy innych specjalizacja jak np. lekarza rodzinnego.

-> Czy muszę wykupić wszystkie leki z e-recepty za jednym razem?

Każda pozycja z e-recepty stanowi osobną receptę. Różne pozycje można zrealizować w różnych aptekach oraz w różnym terminie, który mieści się w czasie ważności e-recepty. Natomiast jeżeli na recepcie mamy kilka opakowań dotyczące jednej pozycji, czyli jednego leku można zrealizować tylko w tej samej aptece, w której wykupiło się pierwsze opakowanie.

-> Skąd wiedzieć jaką odpłatność ma dany lek?

„Lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny jest refundowany, jeśli został wypisany na prawidłowo wystawionej recepcie i znajduje się na wykazach zawartych w:

Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa