Jak wyglądają studia medyczne?

Opublikowany
2022-06-29

Już wkrótce poznamy wyniki tegorocznych matur i rozpoczną się rekrutacje na studia. Dla wielu absolwentów, a szczególnie tzw. biol-chemu wymarzonym celem będzie kierunek lekarski. Co powinniście wiedzieć o studiowaniu medycyny?

Ile trwają studia lekarskie?

W Polsce studia na kierunku lekarskim trwają 12 semestrów, czyli 6 lat. Są to studia jednolite magisterskie. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy LEKARZ. Aby otrzymać pełne Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza należy jeszcze ukończyć staż podyplomowy, który trwa 13 miesięcy i zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Obecnie LEK można już zdawać po 5. roku studiów.

Czego się uczy na studiach medycznych?

Na początku studiów przeważają przedmioty teoretyczne. Przyszli lekarze uczą się m.in. anatomii, histologii, fizjologii czy biochemii. Poznają również podłoża różnych chorób na przedmiotach takich jak patofizjologia, patomorfologia, genetyka, immunologia i mikrobiologia.

Następnie stopniowo przygotowują się do pracy z pacjentem. Poznają procedury medyczne, uczą się zbierać wywiad i rozpoczynają zajęcia kliniczne, czyli w szpitalach i poradniach. Zajęcia te dotyczą różnych dziedzin medycyny, np. dermatologii, chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych, onkologii, kardiologii, psychiatrii, endokrynologii.

Jakie są praktyki na kierunku lekarskim?

W ciągu całych studiów studenci muszą odbyć 600 godzin praktyk wakacyjnych. Na pierwszym roku jest to 120 godzin z opieki nad chorym. Na drugim roku student musi odbyć 90 godzin w lecznictwie otwartym, czyli u lekarza rodzinnego oraz 30 godzin na pomocy doraźnej. W kolejnym roku jest 120 godzin praktyk z chorób wewnętrznych. Na czwartym roku odbywa się po 60 godzin praktyk z pediatrii i chirurgii, a rok później po 60 godzin praktyk z intensywnej terapii oraz ginekologii i położnictwa. Na szóstym roku nie ma praktyk wakacyjnych.

Gdzie mogę studiować medycynę?

Kierunek lekarski można studiować w wielu polskich miastach. Sprawdź, jakie są warunki rekrutacji na poszczególnych uczelniach:

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa