Czym zajmuje się lekarz anestezjolog?

Opublikowany
2022-08-10

Kim jest lekarz anestezjolog?

Lekarz anestezjolog to lekarz, który posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. 

Ile trwa specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii?

Łączny czas trwania szkolenia w specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii wynosi 6 lat. Składa się ono z 8 kursów specjalistycznych, stażu kierunkowego i podstawowego. Obecnie specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii jest wpisana na listę specjalizacji priorytetowych. 

Na jakich oddziałach pracuje anestezjolog?

Praca anestezjologów jest niezbędna do funkcjonowania wielu oddziałów szpitalnych. Lekarze tej specjalizacji poza pracą w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) świadczą kompleksowe usługi na terenie całego szpitala. Zakres zadań anestezjologów w szpitalu obejmuje prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach Zespołu Resuscytacyjnego, konsultacji anestezjologicznych w obrębie oddziałów szpitalnych czy postępowaniu w bólu pooperacyjnym. 

Czym jest OIT i OIOM?

Obie te nazwy oznaczają oddział szpitala, w którym leczy się pacjentów znajdujących się w krytycznym stanie. OIT to skrótowiec od nazwy oddziału intensywnej terapii, OIOM z kolei to skrót od oddziału intensywnej opieki medycznej.

Na czym polega praca anestezjologa? 

Anestezjolog zajmuje się opieką pacjentem w okresie przed, około i pooperacyjnym. Lekarz anestezjolog kwalifikuje pacjenta do zabiegu operacyjnego, monitoruje funkcje życiowe chorego podczas jego trwania, a także zajmuje się procesem wybudzania. Anestezjolodzy w swojej codziennej praktyce zajmują się również konsultowaniem pacjentów ze wszystkich oddziałów szpitalnych. W warunkach europejskich lekarze anestezjolodzy często wchodzą w skład szpitalnych zespołów resuscytacyjnych. Ponadto lekarze anestezjolodzy zajmują się leczeniem bólu w ramach działania poradni leczenia bólu przewlekłego.

Na czym polega konsultacja anestezjologiczna?

Składa się ona z wywiadu, oceny stanu fizycznego i psychicznego pacjenta. Służy ona również poinformowaniu pacjenta o metodach znieczulenia, planowanych czynnościach oraz możliwych powikłaniach znieczulenia ogólnego. Konsultacja anestezjologiczna odbywa się najpóźniej dzień przed planowanym zabiegiem. 

Gdzie może pracować lekarz anestezjolog?

Lekarze anestezjolodzy mogą pracować zarówno w szpitalach jak i w prywatnych placówkach ochrony zdrowia. Często zdarza się, że anestezjolodzy wchodzą w skład zespołów pogotowia ratunkowego. 

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa