Czym zajmuje się lekarz anestezjolog?

Opublikowany
2022-08-10

Kim jest lekarz anestezjolog?

Lekarz anestezjolog to lekarz, który posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. 

Ile trwa specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii?

Łączny czas trwania szkolenia w specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii wynosi 6 lat. Składa się ono z 8 kursów specjalistycznych, stażu kierunkowego i podstawowego. Obecnie specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii jest wpisana na listę specjalizacji priorytetowych. 

Na jakich oddziałach pracuje anestezjolog?

Praca anestezjologów jest niezbędna do funkcjonowania wielu oddziałów szpitalnych. Lekarze tej specjalizacji poza pracą w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) świadczą kompleksowe usługi na terenie całego szpitala. Zakres zadań anestezjologów w szpitalu obejmuje prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach Zespołu Resuscytacyjnego, konsultacji anestezjologicznych w obrębie oddziałów szpitalnych czy postępowaniu w bólu pooperacyjnym. 

Czym jest OIT i OIOM?

Obie te nazwy oznaczają oddział szpitala, w którym leczy się pacjentów znajdujących się w krytycznym stanie. OIT to skrótowiec od nazwy oddziału intensywnej terapii, OIOM z kolei to skrót od oddziału intensywnej opieki medycznej.

Na czym polega praca anestezjologa? 

Anestezjolog zajmuje się opieką pacjentem w okresie przed, około i pooperacyjnym. Lekarz anestezjolog kwalifikuje pacjenta do zabiegu operacyjnego, monitoruje funkcje życiowe chorego podczas jego trwania, a także zajmuje się procesem wybudzania. Anestezjolodzy w swojej codziennej praktyce zajmują się również konsultowaniem pacjentów ze wszystkich oddziałów szpitalnych. W warunkach europejskich lekarze anestezjolodzy często wchodzą w skład szpitalnych zespołów resuscytacyjnych. Ponadto lekarze anestezjolodzy zajmują się leczeniem bólu w ramach działania poradni leczenia bólu przewlekłego.

Na czym polega konsultacja anestezjologiczna?

Składa się ona z wywiadu, oceny stanu fizycznego i psychicznego pacjenta. Służy ona również poinformowaniu pacjenta o metodach znieczulenia, planowanych czynnościach oraz możliwych powikłaniach znieczulenia ogólnego. Konsultacja anestezjologiczna odbywa się najpóźniej dzień przed planowanym zabiegiem. 

Gdzie może pracować lekarz anestezjolog?

Lekarze anestezjolodzy mogą pracować zarówno w szpitalach jak i w prywatnych placówkach ochrony zdrowia. Często zdarza się, że anestezjolodzy wchodzą w skład zespołów pogotowia ratunkowego.