Czym jest medycyna rodzinna?

Opublikowany
2022-07-15

Medycyna rodzinna to dział medycyny, zajmujący się zapewnieniem podstawowej opieki medycznej wszystkim członkom rodziny. Świadczenia w medycynie rodzinnej mogą być realizowane przez lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową lub położną środowiskową.

Kim jest lekarz rodzinny?

Lekarzem rodzinnym nazywamy lekarza, który ukończył specjalizację z medycyny rodzinnej. Lekarze rodzinni najczęściej pracują w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) potocznie zwanymi ośrodkami zdrowia lub przychodniami rodzinnymi, gdzie realizują świadczenia zdrowotne dla lokalnej społeczności. Wśród głównych zadań lekarzy rodzinnych należy leczenie, profilaktyka oraz edukacja pacjentów i ich rodzin.

Czym zajmuje się lekarz rodzinny?

Lekarz rodzinny to lekarz odpowiadający za podstawową opiekę zdrowotną wszystkim członkom rodzin zamieszkujący dany teren. Zajmuje się on badaniem, profilaktyką i leczeniem zarówno dzieci jak i dorosłych. Lekarz medycyny rodzinnej może udzielać zarówno porad stacjonarnych w ośrodku zdrowia jak i porad w formie teleporad, a także odwiedzać pacjentów podczas umówionych wizyt domowych.

Czym jest POZ (Podstawowa opieka zdrowotna)?

POZ (Podstawowa opieka zdrowotna) stanowi część systemu opieki zdrowotnej, która zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkującym dany teren. Często stanowi miejsce pierwszego kontaktu pacjenta z lekarzem.

Internista a lekarz rodzinny, lekarz ogólny - czy to to samo?

Nie. Lekarzem ogólnym nazywamy lekarza, który uzyskał Prawo wykonywania zawodu lekarza. Lekarz rodzinny to lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty medycyny rodzinnej. Internista z kolei, to lekarz który uzyskał tytuł  specjalisty chorób wewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że lekarz każdej specjalizacji może pracować w placówce podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak wybrać lekarza rodzinnego?

Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, lub poprzez wypełnienie specjalnej deklaracji w konkretnym podmiocie leczniczym.

Ile razy w ciągu roku można zmienić lekarza rodzinnego?

Lekarza POZ, pielęgniarką lub położną bezpłatnie można wybrać dwa razy w roku kalendarzowym. Każda kolejna zmiana jest płatna i wymaga skontaktowania się z konkretną placówką medyczną.

Medcases Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Please check your mailbox and verify your email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Pobierz Medcases
apple app storegoogle storepsa